• Bestel online op uitgeverijoevers.nl
  • Gratis verzendkosten vanaf €15,00!

Privacybeleid

Inleiding

Uitgeverij Oevers meldt hieronder hoe zij omgaat met via de website uitgeverijoevers.nl verkregen persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

Uitgeverij Oevers heeft de mogelijkheid persoonsgegevens van klanten, bezoekers en gebruikers van uitgeverijoevers.nl te verwerken. Men moet daarbij denken aan aankoopgegevens, NAW-gegevens en tevens gegevens over voorkeuren voor bepaalde typen boeken.

 

Doeleindeverwerking

Uitgeverij Oevers verwerkt de door haar klanten verstrekte persoonsgegevens op een zodanige manier dat zij kan voldoen aan het door haar klanten gewenste serviceniveau. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt voor (1) Het beheren van uw account op uitgeverijoevers.nl (2) Het, indien nodig, kunnen versturen van een factuur ten behoeve van de betaling van een bestelling (3) Het verzenden van nieuwsbrieven.

 

Omgang met persoonsgegevens en data

Uitgeverij Oevers maakt ten behoeve van haar automatisering gebruik van partijen die in opdracht persoonsgegevens kunnen bewerken. Dit is exclusief voor intern gebruik. Persoonsgegevens zullen door Uitgeverij Oevers nooit aan derden worden verstrekt. Uitzondering is als de overheid vraagt om gegevens ten behoeve van een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging

Uitgeverij Oevers heeft voldoende maatregelen genomen ter bescherming van opgeslagen persoonsgegevens. De databases waarin persoonsgegevens worden opgeslagen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven beveiligingseisen en zijn alleen toegankelijk voor die medewerkers van Uitgeverij Oevers die vanwege hun functie toegang tot deze gegevens moeten krijgen. Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van een SSL-certificaat.

 

Aanpassing en verwijdering persoonsgegevens

Uitgeverij Oevers biedt haar klanten verschillende manieren om persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kan Uitgeverij Oevers zelf op verzoek (mondeling of schriftelijk) dezelfde taken verrichten.

 

Nieuwsbrieven

Iedere Nieuwsbrief die Uitgeverij Oevers per e-mail verstuurt bevat een link waarmee men zich uit kan schrijven. Uiteraard kan Uitgeverij Oevers dat zelf voor u doen naar aanleiding van een mondeling of schriftelijk verzoek.

Uitgeverij Oevers, 7 november 2022

Home Privacybeleid